Antal nya fall av covid-19 i Sverige på kommunnivå.
Kartorna visar antalet nya bekräftade fall av covid-19 per 10 000 invånare i varje kommun under perioden de *senaste två veckorna samt tvåveckorsperioden innan.
Bekräftade fall per 10 000 invånare
under 2,5
2,5 - 15
15 - 30
30 - 60
över 60
visa mer
visa mindre
* Folkhälsomyndigheten uppdaterar datan varje torsdag.
Data från föregående vecka blir alltså först tillgänglig på torsdagen innestående vecka.
Kommuner med färre än 15 sjukdomsfall visualiseras som 0 sjukdomsfall i kartorna. För kommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö har datat för varje stadsdel lagts ihop. Om en stadsdel rapporterat färre än 15 sjukdomsfall har vi räknat detta som noll, totalsiffran för kommunen kan då bli något lägre än i verkligheten.

Källa: Folkhälsomyndigheten, SCB. Sammanställt av DN.
Grafik:Lukas Hansson.