Röstfördelning
Andel av rösterna i procent
 2021    
 Valet 2017