Koldioxidhalten i atmosfären jämfört med föregående år:
+2,9 ppm
Genomsnitt
aug 2018:

408,9
ppm
Genomsnitt
aug 2019:

411,8
ppm