Covid-19-patienter i riket totalt
Diagrammet visar antalet covid-19-patienter i Sverige som var inlagda och vårdades på sjukhus samt hur många som var inlagda och vårdades på intensivvårdsavdelning (IVA).
Antalet fall som redovisas i statistiken är baserat på laboratoriebekräftade fall anmälda enligt smittskyddslagen och redovisas enligt rapporteringsdatum, inklusive positiva prover tagna inom sentinelprovtagningen.
Källa: Folkhälsomyndigheten. Grafik:Lukas Hansson.