Statistiken omfattar givna vaccinationer till och med föregående vecka och uppdateras på torsdagar kl 14.00.
Källa: Folkhälsomyndigheten, SCB. Sammanställt av DN.
Grafik: Lukas Hansson.