Här såg de farkosten
Grafik: Johan Andersson, Lukas Hansson, Johan Furusjö. Fakta: Mikael Holmström.